text 2

Övningen är skapad 2019-08-25 av Selmaviktorsson. Antal frågor: 35.
Välj frågor (35)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • get wind of få nys om
 • notorious okänd, beryktad
 • oddity, quirk konstighet, egendomlighet
 • frequently ofta
 • encounter möta, stöta på
 • extent utsträckning
 • alleviate lindra
 • derision hån, förlöjligande
 • dampen somebody's spirits dämpa någons humor
 • seaside resort badort
 • take refuge ta sin tillflykt, söka skydd
 • brave trotsa, modig
 • reserved tillbakadragen
 • avoid undvika
 • prefer föredra
 • quintessentially så brittisk som det bara blir
 • galore massor, överflöd
 • offend såra
 • euphemism eufemism, förskönande
 • intention avsikt
 • decline avböja, tacka nej
 • confusing förvirrande
 • attention uppmärksamhet
 • humble ödmjuk
 • preface inleda
 • ubiquitous överallt förekommande
 • paraphrase omskriva
 • fierce vild, häftig
 • tap kran
 • unlike i motsats till
 • scald skålla, bränna sig på
 • opt for välja
 • achieve uppnå
 • admire beundra
 • under the sun i hela världen

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/text-2.9121752.html

Dela