text 2, del 2

Övningen är skapad 2019-04-17 av Selmaviktorsson. Antal frågor: 51.
Välj frågor (51)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • plan ahead plan(era)
 • high season högsäsong
 • in advance i förväg
 • be dead set on something fast besluten
 • spontaneous spontan
 • panic gripas av panik
 • doomed dömd
 • end up sluta
 • otherwise annars
 • timetable tidtabell
 • prevent hindra
 • occupy somebody sysselsätta någon
 • inevitable oundviklig
 • period tidsperiod
 • at least åtminstone
 • pick up lära sig, plocka
 • lingo främmande språk
 • take a fancy behaga, gilla
 • emerge komma fram
 • cultured bildad
 • individual invididuell
 • budget for budgetera
 • pill piller
 • overspend slösa pengar
 • can afford ha råd att
 • raw
 • ingredient ingrediens
 • tasty smaklig
 • impress somebody göra intryck på
 • newly-made nylagad
 • subject ämne
 • unfortunately tyvärr
 • ham skinka
 • corny larvig
 • unpredictability oförutsägbarhet
 • case fall
 • case in point ett bra exempel
 • belgian belgisk
 • approach närma sig
 • the louvre louvren
 • avec med
 • take part in something delta i
 • indie oberoende
 • abusive förolämpande
 • pretend låtsas
 • chat somebody up snacka sig in hos, flirta med
 • memorable minnesvärd
 • anecdote lustig
 • addictive beroendeframkallande
 • delight förtjusning
 • manager direktör

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/text-2-del-2.9038714.html

Dela