text 11

Övningen är skapad 2019-09-19 av Selmaviktorsson. Antal frågor: 32.
Välj frågor (32)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • brave trotsa, modig
 • human trafficker människohandlare
 • child predator barnarövare
 • compassionate medlidsam, hjälpsam
 • recurring återkommande
 • director regissör
 • feature film långfilm, spelfilm
 • gut-wrenching spännande
 • tug at one's heartstrings göra någon djupt berörd
 • tear-jerker tårdrypare
 • accolade hyllning, lovord
 • ably skickligt
 • performance uppträdande, prestation
 • cinematography filmkonst
 • score filmmusik
 • do justice to somebody/something göra någon/något rättvisa
 • screenplay manuskript
 • compelling övertygande, fängslande
 • endure uthärda, tåla
 • narrative berättelse
 • evoke väcka, framkalla
 • rare ovanligt
 • hitch hake, problem, fel
 • sluggish långsam, trög
 • gripping gripande, fängslande
 • prove one's mettle visa vad man går för
 • actor skådespelare
 • heartbreaking hjärtskärande
 • embrace anamma, ta emot
 • hardship lidande, prövning
 • courage mod
 • resilience återhämtningsförmåga

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/text-11.9263860.html

Dela