text 11

Övningen är skapad 2018-11-13 av Selmaviktorsson. Antal frågor: 68.
Välj frågor (68)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • northbound som åker norrut
 • fixed fast
 • untrue osann
 • tall lång
 • well-educated högutbildad
 • rye råg
 • vegetable grönsak
 • quiet tyst
 • reliable pålitlig
 • honest ärlig
 • cope with klara av
 • polar bear isbjörn
 • reindeer ren
 • relaxed avkopplad
 • attitude to inställning till
 • nakedness nakenhet
 • brainstorm fundera tillsammans
 • subject ämne
 • category kategori
 • focus on fokusera på
 • ICT IT
 • semester termin
 • event händelse
 • chain of events händelsekedja
 • buzz surra
 • first off allra först
 • hunch aning
 • expect förvänta sig
 • weather väder
 • stay uppehåll, vistelse
 • regional regional, enligt områden
 • the far north längst norrut
 • phenomenon fenomen
 • in terms of vad beträffar
 • lifestyle livsstil
 • based on something på basis av något
 • cross-cultural mellan olika kulturer
 • tip tips, dricks
 • mess up misslyckas
 • step off stiga av
 • seafood fisk och skaldjursrätter
 • reckon gissa
 • drop into sticka sig in
 • pull somebody´s leg dra någon vid näsan
 • athletic sportig
 • first-rate av första klass
 • public offentlig
 • public transit kollektivtrafik
 • season årstid
 • season ticket säsongbiljett
 • thought tanke
 • on second thoughts vid närmare eftertanke
 • be in the know about känna till
 • cost, cost, cost kosta
 • either inte heller
 • apart from förutom
 • attend närvara
 • attend classes ta kurser
 • hang out with tillbringa tid med
 • must-see något som absolut måste ses
 • wear, wore, worn out trötta ut
 • advice råd
 • offer erbjuda
 • gratefully tacksamt
 • promise lova
 • say hi to somebody for hälsa någon från
 • look forward to se fram emot
 • best wishes hälsningar

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/text-11.8668300.html

Dela

Annonser