text 1

Övningen är skapad 2019-08-19 av Selmaviktorsson. Antal frågor: 43.
Välj frågor (43)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • multiculturalism mångkultur
 • self-contained självständig
 • obsolete föråldrad, gammalmodig
 • benefit from ha nytta av
 • employee arbetstagare
 • punctuality punktlighet
 • impose sätta, lägga på
 • restriction begränsning
 • pose a challenge utgöra en utmaning
 • ethnic etnisk
 • in general i allmänhet
 • Finnish born and bred äkta finländare
 • citizen medborgare
 • nurture fostra
 • confident självsäker
 • stressful stressig
 • successful framgångsrik
 • wary varsam, försiktig
 • encounter möta
 • attribute something to tillskriva någon/något
 • crippling förödande
 • anxiety ångest
 • adapt to anpassa sig till
 • freewheeling frigjord, ohämmad
 • apprehension ängslan
 • employer arbetsgivare
 • government regering
 • debunk ta kål på
 • nanny state förmyndarsamhälle
 • reveal avslöja
 • enmeshed in insnärjd i
 • ensure försäkra
 • pride stolthet
 • ancestry anor
 • a sense of belonging en samhörighetskänsla
 • diverse mångfaldig, olikartad
 • encourage uppmuntra
 • diversity mångfald
 • asset tillgång
 • recent ny, nyligen skedd
 • advance framsteg
 • education utbildning
 • trade handel

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/text-1.9110549.html

Dela