Terminologi

Övningen är skapad 2018-10-12 av GustavDKatte. Antal frågor: 15.
Välj frågor (15)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Ikonisk Avbildande
 • Arbiträr Ords betydelser och "utseende", ljud etc. har ingen koppling; godtycklig
 • Onomatopeisk Ljudhärmande
 • Begrepp Det ordet står för, dvs. vad ett ord motsvarar i mitt tänkande
 • Universell grammatik Att vi alla föds med en kunskap om hur språk ser ut och är uppbyggda
 • Lånord Nya ord i ett givet språk (från andra språk)
 • Översättningslån Översatta uttryck
 • Ord Det språkliga uttrycket för ett givet begrepp
 • Språkhandling Språkliga verktyg/uttryckssätt med olika syften.
 • Påstående En språklig handling där man ger information.
 • Fråga Språklig handling där man söker information
 • Uppmaning/Befallning Språklig handling där man styr andras handlingar.
 • Urspråk Det ursprungliga språket i en språkfamilj
 • Språkfamilj En grupp språk med samma härstamning
 • Språkgren En grupp språk inom samma språkfamilj

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/terminologi.8556649.html

Dela