Ten chickens ramsan

Övningen är skapad 2015-04-14 av KatharinaK. Antal frågor: 48.

Beskrivning av övningen: Översättning av orden i ramsan Ten chickens and twenty hens
Välj frågor (48)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • chickens kycklingar
 • hens hönor
 • took tog
 • a walk en promenad
 • outside utanför
 • the fence staketet
 • mother mamma
 • washed tvättade
 • t-shirts t-shirts
 • gosh jisses, oj
 • they de
 • were var
 • really verkligen
 • dirty smutsiga
 • thieves rövare, tjuvar
 • made gjorde
 • tea te
 • of av
 • tasty smakliga, goda
 • leaves blad
 • a swarm en svärm
 • busy flitiga
 • bees bin
 • was var
 • found hittade
 • resting vilande
 • in i
 • the shade skuggan
 • trees träd
 • naughty busiga
 • baby barn, baby
 • ants myror
 • came kom
 • home hem
 • with med
 • pants byxor
 • now nu
 • I jag
 • can kan
 • jump hoppa
 • up and down upp och ner
 • times gånger
 • and och
 • say säga
 • this den här
 • silly knasiga, dumma
 • rhymes ramsan
 • more than mer än

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/ten-chickens-ramsan.4494669.html

Dela