Ten chickens and twenty hens

Övningen är skapad 2015-04-14 av KatharinaK. Antal frågor: 10.

Beskrivning av övningen: glosorna till ramsan Ten chickens and twenty hens
Välj frågor (10)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • ten tio
  • twenty tjugo
  • thirty trettio
  • forty fyrtio
  • fifty femtio
  • sixty sextio
  • seventy sjuttio
  • eighty åttio
  • ninety nittio
  • hundred hundra

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/ten-chickens-and-twenty-hens.4494417.html

Dela