Tempon

Övningen är skapad 2019-01-11 av EdvinAndersson96. Antal frågor: 11.
Välj frågor (11)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • med avtagande hastighet ritardando
 • med avtagande hastighet 2 rallentando
 • allt långsammare, ev. också allt starkare allargando
 • allt lugnare och svagare calando
 • med tilltagande hastighet accelerando
 • med tilltagande hastighet (ev. också allt starkare) stringendo
 • allt snabbare stretto
 • plötsligt långsammare ritenuto
 • fritt till pulsen rubato
 • återgå till föregående tempo a tempo
 • återgå till inledande tempo Tempo

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/tempon.8779259.html

Dela