Tegenstellingen

Övningen är skapad 2020-11-03 av mae090. Antal frågor: 37.
Välj frågor (37)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • veel/weinig mycket/lite
 • boos/rustig arg/lugn
 • mooi/lelijk vacker/ful
 • begin/einde början/slut
 • groot/klein stor/liten
 • licht/donker ljus/mörk
 • schoon/vis ren/smutsig
 • volledig/onvolledig fullständig/ofullständig
 • dag/nacht day/night
 • dood/levend död/levande
 • breed/smal bred/smal
 • eetbaar/ooneetbaar ätbar/oätbar
 • gemeen/aardig ond/god
 • opgewonden/verveeld taggad/otaggad
 • dik/dun tjock/smal
 • eerste/laatste första/sista
 • vriend/vijand vän/fiende
 • vol/leeg full/tom
 • hard/zacht hård/mjuk
 • zwaar/licht tung/lätt
 • illegaal/legaal olaglig/laglig
 • intelligent/dom intelligent/korkad
 • dichtbij/ver nära/långt bort
 • nieuw/gebruikt ny/använd
 • niets/iets ingenting/något
 • aan/uit på/av
 • open/gesloten öppen/stängd
 • zacht/luit tyst/ljud
 • rijk/arm rik/fattig
 • goed/fout rätt/fel
 • ruw/glad skrovlig/len
 • verdrietig/gelukkig ledsen/glad
 • nat/droog våt/torr
 • oorlog/vrede krig/fred
 • warm/koel värmd/kyld (mat)
 • warm/koud varm/kall
 • opstijgen/landen lyfta/landa

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/tegenstellingen.10096915.html

Dela