Teemasanastoharjoitus RUB7

Övningen är skapad 2015-07-30 av Saila. Antal frågor: 30.
Välj frågor (30)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • avustus, apu bistånd, -et
 • kehitysmaa ett utvecklingsland 3, ett u-land 3
 • pakolainen en flykting 2
 • nähdä nälkää svälta IV
 • köyhyys fattigdom, -en
 • hyvinvointi välfärd, -en
 • vapaaehtoistyö ideellt arbete, -t
 • eduskunta en riksdag 2
 • asettua ehdokkaksi ställa upp, kandidera
 • ehdokas en kandidat 3
 • hallitus en regering 2
 • kansanedustaja en riksdagsledamot, -en, -möter, -na
 • päättäjä en beslutsfattare 5
 • mielipidemittaus en opiniosnmätning 2
 • ääni en röst 3
 • äänestää jotakuta rösta på någon
 • laillinen laglig
 • vanki en fånge 2
 • tehdä murha / rikos begå ett mord / ett brott
 • rikollinen en brottsling 2
 • väkivalta våld, -et
 • rangaista straffa I
 • ryöstää råna I
 • varas en tjuv 2
 • tuomio en dom 2
 • äänioikeus rösträtt, -en
 • äänestäjä en väljare 5
 • sota ett krig 5
 • rikas rik
 • köyhä fattig

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/teemasanastoharjoitus-rub7.4621686.html

Dela