Talets anatomi

Övningen är skapad 2017-10-22 av trissemisse. Antal frågor: 14.
Välj frågor (14)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • genioglossus framåt och uppåt
 • hyoglossus låg tungställning
 • styloglossus hög tungställning
 • arbicularis oris rundning
 • velum gomseglet
 • velofaryngala passagen mellan svalg och näshåla
 • extrinsiska muskler förflyttning
 • intrinsiska muskler tungans form
 • levator veli palatini stänger passagen
 • palatoglossus stänger passagen
 • cartilago cricoidea ringbrosket
 • cartilago thyroidea sköldbrosket
 • aretynoidbrosken kannbrosken
 • cricothyroidmuskler ringbrosk-sköldbrosk töjer stämbanden

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/talets-anatomi.7727850.html

Dela