Syror och Baser

Övningen är skapad 2019-03-19 av 02cil001. Antal frågor: 9.
Välj frågor (9)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • Saltsyra HCl syra stark
  • Svavelsyra H2SO4 syra stark
  • Salpetersyra HNO3 syra stark
  • Kolsyra H2CO3 syra svag
  • Ättiksyra HAc CH3COOH syra svag
  • Ammoniak NH3 bas svag
  • Natriumhydroxid NaOH bas stark
  • Kaliumhydroxid KOH bas stark
  • Bariumhydroxid Ba(OH)2 bas stark

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/syror-och-baser.8954459.html

Dela