Syror och Baser Namn

Övningen är skapad 2018-04-14 av NotSoSlimShady. Antal frågor: 15.
Välj frågor (15)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • HCl Saltsyra
 • H2SO4 Svavelsyra
 • HNO3 Salpetersyra
 • HF Fluorsyra
 • CH3COOH Ättiksyra
 • H2CO3 Kolsyra
 • H3PO4 Fosforsyra
 • NaOH Natriumhydroxid
 • KOH Kaliumhydroxid
 • Ca(OH)2 Kalciumhydroxid
 • Ba(OH)2 Bariumhydroxid
 • NH3 Ammoniak
 • CH3NH2 Metylamin
 • NaHCO3 Natriumvätekarbonat
 • Na2CO3 Natriumkarbonat

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/syror-och-baser-namn.8191870.html

Dela