Syror Namn Övning

Övningen är skapad 2018-04-14 av NotSoSlimShady. Antal frågor: 7.
Välj frågor (7)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • HCl Saltsyra
  • H2SO4 Svavelsyra
  • HNO3 Salpetersyra
  • HF Fluorsyra
  • CH3COOH Ättiksyra
  • H2CO3 Kolsyra
  • H3PO4 Fosforsyra

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/syror-namn-ovning.8190830.html

Dela