Annonser


Syror Kemi 1

Övningen är skapad 2019-04-09 av Miriamh. Antal frågor: 14.
Välj frågor (14)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Saltsyra HCl
 • Salpetersyra HNO3
 • Svavelsyra H2SO4
 • Ättiksyra HAc (CH3COOH)
 • Kolsyra H2CO3
 • Citronsyra C6H8O7
 • Myrsyra HCOOH
 • Titrand lösning vars koncentration skall bestämmas
 • Titrator lösning med känd koncentration
 • Vid ekvivalenspunkten är antal oxoniumjoner = antal hydroxidjoner
 • Buffertlösning är en blandning av svag bas och tillhörande syra
 • Alkalinitet = förmåga att hantera tillsats av stark syra utan att pH ändras så mycket
 • Stark syra är fullständigt protolyserad (avger samtliga vätejoner)
 • Svag syra är ofullständigt protolyserad

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/syror-kemi-1.9022874.html

Dela