Syror (kemi 1)

Övningen är skapad 2018-05-17 av Idaarnetorp. Antal frågor: 7.
Välj frågor (7)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • saltsyra (vattenlösning) HCl
  • salpetersyra HNO3
  • svavelsyra H2SO4
  • ättiksyra HAc
  • kolsyra H2CO3
  • oxoniumjon H30
  • väteklorid HCl

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/syror-kemi-1.8253320.html

Dela