Syror baser

Övningen är skapad 2018-03-12 av CeciliaKoala. Antal frågor: 9.
Välj frågor (9)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • saltsyra HCl, stark
  • salpetersyra HNO₃, stark
  • svavelsyra H₂SO₄, stark
  • fosforsyra H₃PO₄, stark
  • ättiksyra HAc, svag
  • kolsyra H₂CO₃, svag
  • ammoniak NH₃, svag
  • natriumhydroxid NaOH, stark
  • perklorsyra HClO₄, stark

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/syror-baser.8115649.html

Dela