Sydsamiska: text 5

Övningen är skapad 2021-04-28 av Teacher_Jenny. Antal frågor: 17.
Välj frågor (17)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • daelvege om vintern
 • ektesne samman (adv)
 • maana-baelie barndom
 • muvhte någon, en och en annan (pronomen)
 • dåvvese utöver, ut mot landet, ut mot kusten (adv.)
 • laavlodh 2 sjunga
 • easkah först då (adv.)
 • guevtele skrämmande fjäll?
 • dieve full (adj.) "Jaevrie guelijste dïeves = Sjön är full av fisk
 • väjkeles bra (adj.)
 • dåahka docka
 • voestes-gietjeste i den första
 • geerve vuxen
 • laadtege hjortron
 • sirrie blåbär
 • voeksedidh att spy
 • hievnie spindel

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/sydsamiska-text-5.10405009.html

Dela