Sydsamiska: text 1

Övningen är skapad 2021-03-02 av Teacher_Jenny. Antal frågor: 28.
Välj frågor (28)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • jienge is
 • håagkodh fiska, pimpla
 • gällasjidh ligga, ligga utslängd
 • goevledh titta, kika
 • raejkie hål
 • biksedh gripa, ta
 • riepie räv
 • luvjie björn
 • diervesjidh möta, träffa, hälsa på
 • varke fort, snart (adverb)
 • bihkedidh förklara, vägleda, lära ut
 • dåemiedidh uppföra sig, bära sig åt
 • tjonne damm (vatten)
 • siejpie svans
 • dievedh fyllas
 • damtedh känna, uppleva
 • svijregåetedh att börja svida
 • struvkiestidh rycka i
 • numhtie på det sättet (adverb)
 • jijtsasse till sig själv
 • bååstede tillbaka
 • sjiehtelestedh anpassa (sig) snabbt
 • jis igen, i sin tur (partikel). Om (subjunktion)
 • golh hör du (partikel)
 • barre bara (adv)
 • vuertedh vänta
 • nagke alltså (partikel)
 • nollelidh lura, bedra

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/sydsamiska-text-1.10301919.html

Dela