Samiska: Matord

Övningen är skapad 2020-01-30 av Wirma. Antal frågor: 26.
Välj frågor (26)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Kaffe Prïhtjege
 • Te Löövje
 • Kniv Nejpie
 • Gaffel Tjåagka
 • Sked Buste
 • Tesked Bustetje
 • Glas Klaase
 • Kopp Kåahpe
 • Tallrik Tellerhke
 • Skål Gaerie
 • Gryta Krovhte
 • Kött Bearkoe
 • Fisk Guelie
 • Soppa Joptse
 • Bröd Laejpie
 • Hård Garre
 • Mjuk Möövhkes
 • Smör Voeje
 • Ost Vuasta
 • Skinka Ruaksja
 • Korv Goerve
 • Ägg Munnie
 • Mjölk Mielhkie
 • Vatten Tjatsie
 • Juice Juvse
 • Saft Aaloe

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/samiska-matord.9474377.html

Dela

Annonser