Sydsamiska: fraser

Övningen är skapad 2020-11-03 av Teacher_Jenny. Antal frågor: 8.
Välj frågor (8)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • Hijven, datne barketjem buektiehtamme! Bra, du har klarat av uppgiften!
  • raajesh meningar
  • baakoe ord
  • buerkiestimmieh jih grammatihke Förklaringar och grammatik
  • beapmoeh jih jovkemesh mat och dryck
  • haarjenh lohkedh Träna på att läsa
  • laavenjassh voestes jih mubpie kapihtele Övningar till första och andra kapitlet
  • Jarkosth! Översätt!

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/sydsamiska-fraser.10066671.html

Dela