Sydsamiska: fraser kapitel 2

Övningen är skapad 2021-01-09 av Teacher_Jenny. Antal frågor: 17.
Välj frågor (17)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Guktie dov nomme? Vad heter du?
 • Mov nomme Jag heter
 • Gie dihte? Vem är det?
 • Dihte Aanna Det är Aanna.
 • Gusnie datne årroeminie? Var bor du?
 • Manne Dearnesne årroeminie Jag bor i Tärnaby (Dearne).
 • Mesnie datne tjahkesjh? Vad sitter du på?
 • Manne stovlesne tjahkesjem Jag sitter på en stol.
 • Guktie dan nomme? Vad heter hen?
 • Dan nomme Hen heter
 • Guktie dov tjidtjien nomme? Vad heter din mamma?
 • Mov tjidtjien nomme Min mamma heter
 • Dov naan åerpenh? Har du några syskon?
 • Guktie dej nommh? Vad heter de?
 • Dej nommh De heter
 • Guktie datnine? Hur är det med dig?
 • Mannine nåake Med mig är det dåligt.

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/sydsamiska-fraser-kapitel-2.10087185.html

Dela