Svenska träd

Övningen är skapad 2019-01-24 av Mylollo. Antal frågor: 12.
Välj frågor (12)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Lind Tilia cordata
 • Ek Quercus robur
 • Vårtbjörk Betula pendula
 • Alm Ulmus glabra
 • Lönn Acer platanoides
 • Asp Populus tremula
 • Fågelbär Prunus avium
 • Hästkastanj Aesculus hippocastanum
 • Sälg Salix caprea
 • Rönn Sorbus auquparia
 • Bok Fagus sylvatica
 • Ask Fraxinor exelsior

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/svenska-trad.8818767.html

Dela