Annonser


Svenska stilfigurer

Övningen är skapad 2018-04-16 av Jovis02. Antal frågor: 34.
Välj frågor (34)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Ordet börjar på samma stavelse för att ge en viss rytm åt texten, tex Det är nu tre tröga terminer tills jag tar studenten Allitteration
 • Att medvetet göra något större än det är, tex Mamma Scans köttbullar är himmelskt goda Överdrift (hyperbol)
 • Samma ord eller fras repeteras i början av varandra efterföljande meningar eller fraser för att ge eftertryck åt det man säger, tex Jag önskar att du förstod vad jag mena, jag önskar att du lyssnade på vad jag säger, jag önskar att jag inte behövde lämna dig Anafor
 • Den tid och plats där ett litterärt verk utspelas Miljö
 • Den känslomässiga tonen i ett litterärt verk Atmosfär
 • Kort beskrivning av innehållet i ett litterärt verk Intrig
 • En uppenbar motsägelse, tex Farfars oändliga förråd av karameller höll på att ta slut Paradox
 • En fråga som ställs utan att man förväntar sig svar Retorisk fråga
 • Det underliggande ämnet eller budskapet i ett verk, tex olycklig kärlek Tema
 • Epik eller dramatik) eller på grund av innehållet (drama, komedi, romantiskt drama) Genre
 • När döda konkreta ting ges mänskliga drag, tex Lyckstolparna reste sig stolt mot himlen Besjälning
 • En rad inom lyriken Vers
 • Något som egentligen står för något annat. En vanlig symbol är till exempel duvan som står för fred och olika färger Symbol
 • En form av inrim, tex stora pojkar hoppar högt Assonans
 • Uttjatade fraser som tex Du har ett hjärta av guld Kliché
 • Genom vems ögon en historia berättas Synvinkel
 • Upprepning i slutet av sats, tex Jag vill klara provet, jag kan klara provet, jag ska klara provet Epifor
 • Den berättarkraft efter vilken många litterära verk är uppbyggda Dramaturgisk kurva
 • I litteraturen vanligt förekommande situationer/händelser, tex "elaka styvmodern" Motiv
 • Ord eller fras som grupperas i tre omgångar för effekt, tex Jag kom, jag såg, jag segrade/tro, hopp, kärlek Tretal
 • Bildspråk där något liknas vid något annat och där jämförelseledet som finns med tex Hans snarkningar lät som sågverk Liknelse
 • Regelbundna mönster i dikter som skapar en viss rytm Versmått
 • Att medvetet göra något mindre än det är, tex Operasångerskan har en ganska omfångsrik röst Underdrift (litotes)
 • När spänningen byggs upp i berättelsen på väg mot vändpunkten Stegring
 • Den verkliga innebörden är motsatt den bokstavliga, till exempel att säga "Bra jobbat!" när någon presterat dåligt Ironi
 • När abstrakta begrepp jämförs med människor och får mänskliga egenskaper, tex Ondskan slog klorna i henne Personinfikation
 • Oftast slutord som rimmat med varandra tex katt-hatt Rim
 • Bildspråk där något liknas vid något annat, tex Hennes leende var ett solsken efter regnet Metafor
 • Ordbyte där man låter ett annat ord än det egentliga beteckna en företeelse, tex Ta till flaskan Metonymi
 • Den som ger röst åt händelserna i ett litterärt verk Berättare
 • Anspelning på på känt uttryck eller känd händelse, tex Hans skattefifflande blev hans Waterloo Allusion
 • Ord eller fraser ställs mor varandra för att skapa motsatsförhållande eller kontrast, tex gamla och unga Antites
 • Upprepning av ett ord för att skapa eftertryck, tex Att lyckas är att försöka igen, att lyckas är att kämpa! Repetition
 • Ett antal versrader i lyrik som fungerar som ett stycke gör i prosatext Strof

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/svenska-stilfigurer.8194786.html

Dela