Svenska ord

Övningen är skapad 2020-02-13 av Topp. Antal frågor: 10.
Välj frågor (10)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • onomatopoetisk ljudhärmande
  • rådvill obeslutsam / tveksam
  • genmäle svar/bemötande
  • infernalisk oerhörd/outhärdlig
  • adekvat lämplig/passande
  • enfaldig dum/inskränkt
  • erinra sig minnas/komma ihåg
  • oförskylld oförtjänt/orättvis
  • eminent framstående/lysande
  • ordinera föreskriva/bestämma

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/svenska-ord.9637074.html

Dela