svenska ord del 2

Övningen är skapad 2020-07-21 av parisaparsian. Antal frågor: 30.
Välj frågor (30)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • flyhänt snabb
 • sonor klangfull
 • saktmodig beskedlig
 • eftersatt försummad
 • blottställd utfattig
 • malör missöde
 • karda förbereda bomull inför spinning
 • fålla vika in en tygkant
 • patinera göra så att någonting ser aningen äldre och mer använt ut
 • någonting är satt ur spel någonting har upphört att fungera
 • assimilera införliva
 • civilkurage mod att stå för sin mening
 • påtala kritisera
 • besinna överväga
 • ekipage häst och vagn
 • stringens följdriktighet
 • nitisk plikttrogen
 • frispråkig öppenhjärtig
 • jävig obehörig
 • auditorium åhörarkrets
 • angelägen intresserad, viktig
 • olägenhet besvär
 • stötesten svårighet
 • rotvälska språk som uppfattas som obegripligt och fult
 • tankenöt gåta
 • minnesbeta smärtsam erfarenhet
 • debutera framträda för första gången
 • figurera synas
 • traderad muntligen överförd
 • uppstickare ny konkurrent

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/svenska-ord-del-2.9822989.html

Dela