Svenska Litterära Begrepp

Övningen är skapad 2017-09-14 av siggestive. Antal frågor: 32.
Välj frågor (32)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • a. det främsta versmåttet under antiken, saknar rim. b. Odysséen hexameter
 • a. Optimistisk samhällsvision, idealsamhälle. b. Solstaten av Campanella utopi
 • a. En riktning inom litteratur och konst som helt sakligt vill avbilda verkligheten utan hänsyn till konventioner och moral. b. Oliver Twist. Ibsen införde realismen i teatern genom att skildra samtidens verkliga människor och deras konflikter. realism
 • a. Var från början en term för berättelser på folkspråk som franska eller italienska, inte latin, vilket varit det vanliga. Romanen har i modern tid utvecklats till den helt dominerande genren. b. Don Quijote räknas ofta som den första romanen i vår tids mening. roman
 • a. En kort prosaberättelse där författaren inskränker sig till ett motiv och några få personer. b. Att döda ett barn av August Strindberg novell
 • a. Den punkt i det antika dramat där handlingen tar en ny vändning. b. I tragedin till det sämre, i komedin till det bättre. peripeti
 • a. Betyder ungefär ”ensam med orden. b. Används när en gestalt talar högt för sig själv eller riktar sig till någon frånvarande, ofta högre makter. monolog
 • a. En kortare, personligt hållen uppsats. essä
 • a. En sammanställning av ord eller stavelser som börjar med samma ljud. b. Hals över huvud, stock och sten. allitteration
 • a. Brättarstil, enbart 1/7 av textens verkliga innehåll syns på ytan, resten måste sökas mellan raderna. b. Hemingway skrev på detta sätt. isbergsteknik
 • a. Motsats till tragedi, har skämtsamt innehåll och lyckligt slut. b. Aristofanes var den store komediförfattaren i Aten (448 – 380 f. Kr.), exempelvis Molnen. komedi
 • a. Den förkastade religiösa förklaringar av världsordningen, framförde förnuftet och samhällsnyttan. b. Voltaire stor förespråkare. upplysningen
 • a. Längre berättande dikter på vers. b. Odysséen. epik
 • a. Från början italiensk beteckning på den period under 1400- och 1500-talen då den antika kulturen ”återföddes”. renässans
 • a. ”Rening”, befolkningen skulle ”renas genom tragedin” b. Aristoteles förspråkade detta.. katharsis
 • a. En förlöjligande beskrivning av en person. b. Mohammedkarikatyrer karikatyr
 • a. Uppstod som en protest mot upplysningens nyttomoral och enkelt optimistiska människosyn. Senare en beteckning för all kultur som bryter med förnuftsidealen och franskklassicismens regler. romantik
 • a. Skarpt ironiskt förlöjligande, i litterär form, av en företeelse; ofta riktat mot samhällsförhållanden. b. Sagan om hästen. satir
 • a. Negativ samhällsvision. b. Minority report. dystopi
 • a. Ursprungligen en medeltida dansvisa, tidigt finslipad till ren läsdikt. b. Somliga går med trasiga skor, Cornelis Vreesvijk. ballad
 • a. Ett orimmat versmått med fem takter. b. Shakespeares klassiska versmått. blankvers
 • a. En berättelse där konkreta detaljer representerar något annat, ofta abstrakt. b. På medeltiden var allegorier vanliga, döden framställdes som ett skelett med lie. Dalins ”Sagan om hästen” är en allegori. allegori
 • a. Betyder i litterära sammanhang ”sinnebild”, dvs. något konkret som väcker associationer till något mera svårgripbart. b. Kalla någon sitt hjärta när man menar sin älskling. symbol
 • a. Från början en berättelse om ett helgons liv, underverk och martyrium. Det var enkla berättelser om kampen mellan det onda och det goda, där högre makter till slut ingrep för att garantera det godas seger. b. Selma Lagerlöf utvecklade genren i bl.a ”Kristuslegender”. Idag används termen också på andra berättelser med övernaturliga inslag. Ett exempel är Torgny Lindgrens novellsamling ”Legender”. legend
 • a. Betyder ungefär ”sorgespel”. Så kallas ett skådespel med allvarligt innehåll och olyckligt slut. b. Romeo och Julia. tragedi
 • a. Samlade levnadsmemoarer om en själv. b. ”Minnen” av Geijer. memoarer
 • a. Ett rim där mittljuden eller slutljuden i två betonade stavelser stämmer överens. b. Skrattar bäst som skrattar sist. assonans
 • a. Ständiga monologen som pågår i vårt inre. b. ”Ulysses” av James Joyce. inre monolog
 • a. Ett avsiktligt förlöjligande av någon känd text, person eller företeelse. b. Kommissarie Späck. parodi
 • a. Den litteraturtyp som kom sist (den tredje). Istället för att berätta om olika personer, som i epiken, uppträder skådespelare som om de vore personerna själva. Händelseförloppet gestaltas på scen framför ögonen på publiken. b. Romeo och Julia. dramatik
 • a. Betyder ”sång till lyra” och ursprungligen framförde man all lyrik till ackompanjemang. Lyriken skiljer sig från epiken genom att inte berätta någon längre historia. Istället handlar den om känslor och upplevelser. Här kunde var och en uttrycka sitt innersta för stunden, kort och sammanpressat och fullständigt subjektivt. lyrik
 • a. Bildrikt uttryck. Särskilt inom lyriken ett viktigt medel som kan väcka läsarens fantasi och känsla. Ibland kan metaforen vara klar och entydig (”höstmånens röda kastrull”), ibland dunkel (”ett avskalat öga”). metafor

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/svenska-litterara-begrepp.7516346.html

Dela