Svenska Lektion 1

Övningen är skapad 2020-06-26 av YoPerreoSola. Antal frågor: 40.
Välj frågor (40)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • hermanastra styvsyster
 • hermanastro styvbror
 • prima/primo kusin
 • padre pappa
 • madre mamma
 • hijo son
 • hija dotter
 • padres föräldrar
 • novio pojkvän
 • novia flickvän
 • yo tengo un hijo jag har en son
 • yo tengo dos hijos jag har två söner
 • tu tienes un hijo? har du en son?
 • no, yo no tengo un hijo nej, jag har inte en son
 • caminar
 • correr springa
 • comer äta
 • nadar simma
 • dormir sova
 • escribir skriva
 • beber dricka
 • volar flyga
 • hablar prata
 • leer läsa
 • pensar tänka
 • ahora nu
 • pronto snart
 • antes de innan
 • depues efter
 • todavía fortfarande
 • cada vez varje gång
 • cada día varje dag
 • todo el tiempo hela tiden
 • nunca aldrig
 • un arbol ett träd
 • gustar att gilla
 • voy ska
 • voy a leer un libro jag ska läsa en bok
 • voy a comer comida jag ska äta mat
 • voy a ir (caminar) jag ska gå

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/svenska-lektion-1.9819909.html

Dela