Svenska/Latin Prov

Övningen är skapad 2019-03-07 av niclasj007. Antal frågor: 23.
Välj frågor (23)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Intellectio analysera publiken
 • Inventio vad kan du? vad behöver du veta mer om?
 • Dispositio organisera talet
 • Elocutio språket. formuleringarna
 • Memoria kom ihåg
 • Actio framträda
 • Emendatio reflektera. utvärdera
 • Etos förtroende
 • Patos känslor
 • Logos fakta
 • Alliteration bokstavsrim
 • Liknelse "tiden är som en orm"
 • Metafor "tiden är en orm"'
 • Anafor upprepning av samma början
 • Stegring upprepning med upptrappande styrka
 • Allusion anspelar på något känt
 • Hyperbol överdrift
 • Eufemism försköning
 • Retorisk fråga en fråga vars svar är uppenbart
 • Kontrast Antites
 • Litotes underdrift
 • Pronuntiatio uttalet
 • Antites meningar som motsäger varandra

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/svenska-latin-prov.8935117.html

Dela