Svenska gloser

Övningen är skapad 2019-06-11 av Halbast02. Antal frågor: 43.
Välj frågor (43)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Mimik en minspel
 • Signera undertecknat
 • Primär första grundläggande
 • Koncern sammanslutning
 • Resistens motståndskraft
 • Realitet verklighet
 • Konstant oföränderlig
 • Vertikal lodrött
 • Paragraf underavdelning
 • Proportion storleksförhållande
 • Naturalistiska konstnärlig
 • Rehabilitera skaffa upprättelse
 • Respit frist, anstånd
 • Pubertet könsmogen
 • Solenn högtidlig
 • Spatiös rymlig
 • Outsider omstående
 • Pervers förvänd
 • Nativitet födelsefrekvens
 • Mortalitet antal död
 • Monoton entonig, enformig
 • Ockult övernaturlig
 • Solvens i stånd att betala
 • Plagiera att efterapa
 • Yrka att begära, kräva
 • Opponera att göra invändningar
 • Meditera att vara försjunken i tankar, fundera
 • Rotera att svänga runt, snurra
 • Insinuera att antyda, låta påskina
 • Prioritera att ge förtur, företräde
 • Alternera att omväxla, turas om
 • Sanera att rengöra, röja upp i
 • Trakassera att utsätta någon för obehag
 • Pastörisera att upphetta för att oskadliggöra bakterier
 • Hemsöka att härja, drabba
 • Nominera att nämna, utse
 • Talträngd pratsjuk
 • Exetrem ytterlig överdriven
 • Homosexuell sexuellt intresserad av personer av samma kön
 • Utpräglad typiskt, mycket tydlig
 • Kontinuerlig oavbruten, fortlöpande
 • Privilegierad vara utrustad med särskilda rättigheter
 • Passiv overksam, oföretagsam

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/svenska-gloser.9094653.html

Dela