Svenska begrepp talakapitlet

Övningen är skapad 2017-10-09 av chiliZW. Antal frågor: 6.
Välj frågor (6)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • upprepning Att säga samma sak flera gånger
  • anafor Flera led som börjar på samma sätt
  • antites Motsatsord som ställs intill varandra
  • hyperbol Stark överdrift
  • retorisk fråga En fråga som inte kräver ett svar
  • allitteration Flera ord som börjat på samma bokstav

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/svenska-begrepp-talakapitlet.7656980.html

Dela