SVE - Medicin

Övningen är skapad 2020-03-07 av amandaellebrant. Antal frågor: 27.
Välj frågor (27)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • anatomi läran om människokroppens form och uppbyggnad
 • anestesiologi läran om narkos och andra bedövningsmetoder
 • biokemi kemin hos levande organismer
 • cytologi läran om cellen
 • embryologi läran om fosterutvecklingen
 • epidemiologi läran om sjukdomars utbredning i befolkningen
 • farmakologi läran om läkemedel
 • fysiologi läran om människokroppens naturliga företeelser
 • genetik ärftlighetslära
 • gynekologi läran om kvinnosjukdomarna
 • histologi läran om människokroppens vävnader
 • immunologi läran om immunsystemet
 • infektion tillstånd som uppkommer när t.ex bakterier eller ett virus tränger in i kroppen
 • inflammation kroppslig reaktion mot skadlig inverkan, som yttrar sig som värmeökning, rodnad, svullnad och ömhet
 • klinisk sammanhänger med praktisk medicinsk verksamhet
 • medicin läkarvetenskap, läkekonst, läkemedel
 • mikrobiologi läran om mikroorganismer
 • neurologi läran om nervsystemet
 • obstetrik förlossningskonst
 • oftalmologi läran om ögat och dess sjukdomar
 • ortopedi läran om sjukdomar i skelettet
 • patalogi sjukdomslära
 • pediatri barnläkekonst, läran om barnsjukdomar
 • psykiatri läran om de psykiska sjukdomarna
 • radiologi läran om den medicinska användningen av röntgenstrålning för diagnostik
 • terapi medicinsk eller psykologisk behandling
 • toxikologi läran om gifter och förgiftningar

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/sve-medicin.9647593.html

Dela