Svåra ord

Övningen är skapad 2019-10-15 av josefinericson. Antal frågor: 48.
Välj frågor (48)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • palaver bråkig diskussion/förhandling
 • förskansa befästa
 • internaliseras införliva åsikter som en del i personligheten
 • defaitism lust att ge upp
 • flagrant uppenbar
 • redundans överflödig information
 • intermittent ryckvis återkommande
 • misoneism motvilja mot nya idéer
 • verserad mycket artig/världsvan
 • perfid lömsk
 • juvenil barnsligt ungdomlig
 • flegmatisk trög
 • preciös överdrivet förfinad
 • perplex förbluffad
 • marodera plundra
 • impertinent oförskämd
 • hegemoni ledande ställning
 • kompilera sammanställa
 • renegat avhoppare
 • extemporera utföra improviserat
 • transversal tvärgående
 • epistemologi kunskapsteori
 • apologi försvar
 • anomali avvikelse
 • elyseisk himmelsk
 • truism självklarhet
 • kapriciös oförutsägbar
 • transskribera överföra
 • kverulans grälsjuka
 • prokrustesbädd form som man tvingar in något i
 • tantaluskval svårt lidande
 • emancipation frigörelse
 • ohemult obefogat
 • elementarande jordande andeväsen/gnom
 • depraverad omoralisk
 • klavertramp klumpighet
 • frondera opponera sig
 • alldenstund eftersom
 • omedgörlig obeveklig
 • pastörisera upphetta
 • strata skikt
 • lagfart inregistrering av fastighetsköp
 • jökel glaciär
 • föreläggande ålagd skyldighet
 • konsensus överensstämmelse
 • validitet giltighet
 • embargo handelshinder eller beslag
 • stängel stjälk

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/svara-ord.8008973.html

Dela