Svåra ord hp-test

Övningen är skapad 2019-10-03 av josefinericson. Antal frågor: 70.
Välj frågor (70)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • ågren ångest
 • gäldenär låntagare
 • anstånd uppskov
 • uppskov andrum
 • profan världslig
 • insolvent bankrutt
 • antecipera förutse
 • obestånd utan ekonomisk möjlighet
 • utstaka avgränsa
 • tran typ av olja
 • brukare vårdtagare
 • förrättning uppdrag
 • emfatisk eftertrycklig
 • antropologi läran om människans natur
 • läckergom finsmakare
 • bräm kant
 • påver torftig
 • disputation försvar av avhandling
 • grundval bas
 • borga för garantera
 • schablon mall
 • aktualitet nyhet
 • pålaga skattebörda
 • diskurs samtal
 • rendera ge i utbyte
 • gimmick påhitt
 • bestånd samling
 • filantrop välgörare
 • misantrop människohatare
 • diakoni kyrklig hjälpverksamhet
 • konsensus enighet
 • agitation hets
 • amnesti benådning
 • kymig olustig
 • auktorisera berättiga
 • sanktionera godkänna
 • anrätta tillreda
 • ringakta se ner på
 • vådlig skadlig
 • empiri erfarenhetsgrundad kunskap
 • patina åldrad yta
 • fjäsa krusa/fjäska
 • kokett behagsjuk/tillgjord
 • aeropag forngrekisk domstol
 • amnesi minnesförlust
 • hisklig hemsk
 • diktan och traktan ambition
 • fjös ladugård
 • galär segelskepp
 • livegen slav
 • triera rensa
 • erosion nötning
 • abrasion vågerosion
 • bulk densitet
 • gräll bjärt/färgstark
 • rekvisition beställning
 • marketenteri serveringslokal
 • antepenultima tredje stavelsen från slutet av ord
 • försaka avstå
 • misshaglig illa omtyckt
 • revalvering uppskrivning av valuta
 • urskillning omdöme
 • fördetta förutvarande
 • liderlig erotiskt utsvävande
 • trema teckentillägg
 • burlesk grovt komisk
 • försmädlig hånfull
 • emancipera frigöra
 • garrottera strypa
 • drätsel finansförvaltning

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/svara-ord-hp-test.8131397.html

Dela