Svåra ord fr. Främlingen i Sankt Giles

Övningen är skapad 2019-03-06 av josefinericson. Antal frågor: 24.
Välj frågor (24)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • glunkas om ryktas om
 • prunk flärd
 • gilja uppvakta
 • tidender nyheter
 • kor altarplats
 • ålagd tvungen
 • eremit enstöring
 • nejd trakt
 • lekbroder munk
 • tonsur flint
 • klema dalta
 • falkenerare person som dresserar rovfåglar
 • ränsel ryggsäck
 • avkok sky
 • stå till boks stå i skuld
 • frejd gott anseende
 • prior klosterföreståndare
 • vämjelse äckel
 • bjärt färgstark
 • odisputabel obestridlig
 • flack platt
 • betsel träns
 • blid mild
 • särprägel individualitet

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/svara-ord-fr-framlingen-i-sankt-giles.8440842.html

Dela