Svåra engelska ord 2.0

Övningen är skapad 2019-09-03 av josefinericson. Antal frågor: 80.
Välj frågor (80)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • implicit underförstådd
 • inclined benägen
 • incomprehensible svårförståelig
 • inconsistent inkonsekvent
 • increment ökning
 • inference slutsats
 • infringement intrång
 • insolent oförskämd
 • intervene gripa in
 • invoice faktura
 • itinerary resväg
 • justify berättiga
 • legislation lagstiftning
 • limp lealös
 • literate läskunnig
 • loom framträda
 • mar fördärva
 • means sätt
 • moot omtvistad
 • mutual gemensam
 • nettled irriterad
 • notorious okänd
 • obligated tvingad
 • obtrude påtvinga
 • omit utelämna
 • oust driva ut
 • overt offentlig
 • pacify försona
 • pamper dalta med
 • paramount störst
 • pedestrian trivial
 • permissible tillåten
 • perinent lämplig
 • plausible rimlig
 • poise jämvikt
 • pragmatic praktisk
 • precursor företrädare
 • premonition förvarning
 • probe undersökning
 • procure skaffa
 • profound djupsinnig
 • prosperity välstånd
 • purge rensa
 • ravish våldföra sig på
 • refrain tygla
 • remark yttrande
 • rescind häva
 • revise granska
 • rummage genomsökande
 • sag säcka
 • savvy smart
 • scope omfattning
 • sheer ren
 • slip smyga
 • squander slösa
 • stall stanna
 • stance synsätt
 • stout bastant
 • sturdy stadig
 • submerge sänka ner
 • sultry sensuell
 • sustain upprätthålla
 • tamper greja
 • tangible verklig
 • tier nivå
 • tinge skiftning
 • topical aktuell
 • totter vackla
 • trounce besegra
 • tuition undervisning
 • unintelligible obegriplig
 • usher ledsaga
 • vehement våldsam
 • venture risk
 • venue plats
 • vernacular dialekt
 • whim nyck
 • wont vana
 • wretch bedrövlig
 • yield avkastning

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/svara-engelska-ord-2-0.8021079.html

Dela