Svaga viktiga verb

Övningen är skapad 2019-04-22 av RubenNils. Antal frågor: 38.
Välj frågor (38)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • arbeiten arbeta
 • antworten svara
 • baden bada
 • besuchen besöka
 • bestellen beställa
 • brauchen behöva
 • entdecken upptäcka
 • erleben uppleva
 • erzählen berätta
 • fotografieren fotografera
 • fragen fråga
 • glauben tänka
 • holen hämta
 • hören höra
 • kaufen köpa
 • kochen laga mat
 • lachen skratta
 • legen lägga
 • lächeln le
 • lernen lära
 • machen göra
 • passieren hända
 • probieren prova
 • reservieren reservera
 • sagen säga
 • schätzen gissa
 • schicken skicka
 • spielen spela
 • studieren studera
 • suchen söka
 • stellen ställa
 • tanzen dansa
 • verkaufen sälja
 • versuchen försöka
 • warten vänta
 • wohnen bo
 • weinen gråta
 • zahlen betala

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/svaga-viktiga-verb.9040368.html

Dela