suffix

Övningen är skapad 2019-03-28 av Annika1976. Antal frågor: 25.
Välj frågor (25)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • -algia smärta
 • -ectasia utvidgning
 • -ectomia bortskärning
 • -graphia kurva eller bild
 • -haemia blod
 • -ia sjukdom
 • -iatria läkekonst
 • -itis inflammation
 • -logia lära
 • -mania galenskap
 • -oma svulst
 • -osis sjukdom
 • -pathia lidande
 • -philia kärlek till dragning till
 • -phobia fruktan
 • -pnoea andning
 • -scopia betraktande
 • -stomia operativ öppning eller förbindelse
 • -tomia snitt
 • endogen av inre orsak
 • exogen av yttre orsak
 • heterogen olikartad
 • homogen likartad
 • patogen sjukdomsalstrande
 • -cida -dödare

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/suffix.8976823.html

Dela