Suffix

Övningen är skapad 2016-10-09 av malwah032. Antal frågor: 8.
Välj frågor (8)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • ende, ande, ning, ing uttrycker olika former av handling eller tillstånd
  • dom, het, skap kan sägas uttrycka former av av tillstånd
  • Ism kan sägas betyda riktning eller skola
  • logi betecknar en lära eller vetenskap
  • log olika yrkesbeteckningar, ämnesspecialister
  • krati välde
  • fobi rädsla för något
  • pati sjukdom, lidande

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/suffix.6675996.html

Dela