Subjuntivo (Konjunktiv) verb

Övningen är skapad 2013-10-11 av teresaporfavor. Antal frågor: 32.
Välj frågor (32)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • querer vilja + que
 • desear önska + que
 • esperar hoppas + que
 • prohibir förbjuda + que
 • es importante det är viktigt + que
 • es necesario det är nödvändigt + que
 • hable, hables, hable, hablemos, habléis, hablen Hablar (huvudverb)
 • coma, comas, coma, comamos, comáis, coman Comer (huvudverb)
 • viva, vivas, viva, vivamos, viváis, vivan Vivir (huvudverb)
 • sea, seas, sea, seamos, seáis, sean Ser (huvudverb, oreg.)
 • esté, estés, esté, estemos, estéis, esten Estar (huvudverb, oreg.)
 • tenga, tengas, tenga, tengamos, tengáis, tengan Tener (huvudverb, oreg.)
 • vaya, vayas, vaya, vayamos, vayáis, vayan Ir (huvudverb, oreg.)
 • haga, hagas, haga, hagamos, hagáis, hagan Hacer (huvudverb, oreg.)
 • venga, vengas, venga, vengamos, vengáis, vengan Venir (huvudverb, oreg.)
 • sepa, sepas, sepa, sepamos, sepáis, sepan Saber (huvudverb, oreg.)
 • diga, digas, diga, digamos, digáis, digan Decir (huvudverb, oreg.)
 • salga, salgas, salga, salgamos, salgáis, salgan Salir (huvudverb, oreg.)
 • traiga, traigas, traiga, traigamos, traigaís, traigan Traer (huvudverb, oreg.)
 • oiga, oigas, oiga, oigamos, oigaís, oigan Oir = att höra (huvudverb, oreg.)
 • ponga, pongas, ponga, pongamos, pongáis, pongan Poner (huvudverb, oreg.)
 • me pone nervioso det går mig på nerverna (+que+subjuntivo)
 • me pone de buen/mal humor det får mig på bra/dåligt humör (+que+subjuntivo)
 • me da mucho rabia jag blir arg (+que+subjuntivo)
 • me alegro de jag blir glad (+que+subjuntivo)
 • me da miedo jag blir rädd (+que+subjuntivo)
 • me da vergüenza jag tycker det blir pinsamt (+que+subjuntivo)
 • me molesta det stör mig (+que+subjuntivo)
 • me da asco jag tycker det blir äckligt (+que+subjuntivo)
 • me sorprende jag blir förvånad (+que+subjuntivo)
 • me importa jag bryr mig om (+que+subjuntivo)
 • me resulta extraño jag tycker det blir konstigt (+que+subjuntivo)

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/subjuntivo-konjunktiv-verb.3138523.html

Dela

Annonser