Studieord

Övningen är skapad 2019-05-29 av satapa. Antal frågor: 31.
Välj frågor (31)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • arbeta I vid sidan av studierna työskennellä opintojen ohella
 • arbetspraktik 3 työharjoittelu
 • avlägga IV examen suorittaa tutkinto
 • biämne 4 sivuaine
 • bli IV godkänd tulla hyväksytyksi
 • bli underkänd tulla hylätyksi
 • bli utexaminerad valmistua
 • diplomarbete 4 diplomityö (i Sverige examensarbete 4)
 • examen, examina tutkinto
 • examensprogram 5 tutkinto-ohjelma
 • föreläsning 2 luento
 • grundstudier perusopinnot
 • huvudämne 4 pääaine
 • högskoleutbildning 2 korkeakoulutus
 • höst-/vårtermin 3 syys-/kevätlukukausi
 • klara I ett prov selviytyä kokeesta
 • lektion 3 oppitunti
 • läsår 5 lukuvuosi
 • plugga I / studera I opiskella
 • studera på distans etäopiskella
 • studera på heltid/deltid opiskella pää/sivutoimisesti
 • studerande 5 opiskelija
 • studiepoäng 5 opintopiste
 • studievecka 1 opintoviikko
 • teknolog 3 teekkari
 • tent 3 tentti
 • utbildning 2 koulutus
 • utbildningsprogram 5 koulutusohjelma
 • utbytesstuderande 5 vaihto-opiskelija
 • valfria studier vapaavalintaiset opinnot
 • vitsord 5 arvosana

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/studieord.9095681.html

Dela