Stora glosprovet 1.0

Övningen är skapad 2018-10-19 av JessicasaurusRex. Antal frågor: 417.
Välj frågor (417)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Logoped Arbetar med att behandla språkstörningar
 • Audionom Arbetar med människor som har besvär med sin hörsel/Hörselassistent
 • Psykolog Arbetar med människors psykiska hälsa & ohälsa
 • Dietist Arbetar med nutritionsbehandlingar av sjukdomar/kostrådgivare
 • Kurator Arbetar med psykosocialt arbete inom skola och sjukvård
 • Psykoterapeut Bedriver olika typer av samtalsterapi, samtalsterapeut
 • Ortoped Diagnostiserar och behandlar sjukdomar inom rörelseorganen
 • Gynekolog En läkare med specialistkunskap om kvinnans könsorgan
 • Urolog En läkare med specialistkunskap om urinvägarna
 • Oftalmolog En läkare med specialistkunskap om ögonsjukdomar
 • Fysioterapi Förebyggande, behandlande och rehabiliterande åtgärder vid fysisk eller psykisk skada eller sjukdom
 • Obstetrik Förlossningskonst
 • Receptarie Handlägger recept på t.ex. apotek
 • Tandhygienist Jobbar med förebyggande tandvård och rådgivning
 • Thoraxkirurgi Kirurgisk behandling av sjukdomar och skador i bröstkorgens organ
 • Neurokirurgi Kirurgisk behandling av sjukdomar och skador inom nervsystemet
 • Plastikkirurgi Kirurgisk specialitet med inriktning på korrektion av defekter i hud och underliggande vävnad
 • Distriktsläkare Läkare inom allmänmedicin, på vårdcentral (inom primärvård)
 • AT-läkare Läkare på allmäntjänst, som har möjlighet att söka läkarlegitimation efter tjänstgöring
 • ST-läkare Läkare på en specialtjänst som har möjlighet att söka specialistlegitimation efter tjänstgöring
 • Obstetriker Läkare som arbetar med graviditet och förlossningar, förlossningsläkare
 • Obducent Läkare som gör likundersökningar
 • Psykiater Läkare som är specialiserad på psykiska sjukdomar, tillstånd och störningar
 • Underläkare Läkare utan specialkompetens
 • Foniater Läkarspecialist med inriktning på röst-, tal- och språkstörningar samt sväljstörningar
 • Allergologi Läran om allergisjukdomar
 • Bakteriologi Läran om bakterier
 • Pediatrik Läran om barns utveckling och sjukdomar
 • Anestesiologi Läran om bedövning och bedövningsmedel
 • Serologi Läran om blodserums egenskaper och användning
 • Neurofysiologi Läran om centrala och perifera nervsystemets funktioner
 • Endokrinologi Läran om de endokrina organen och dess hormoner
 • Cytologi Läran om enskilda celler
 • Embryologi Läran om fostrets utveckling
 • Toxikologi Läran om gifterna
 • Neurologi Läran om hjärnan hälsa och sjukdomar
 • Kardiologi Läran om hjärtat hälsa och sjukdomar
 • Dermatologi Läran om huden och dess sjukdomar
 • Audiologi Läran om hörseln
 • Immunologi Läran om immunförsvaret
 • Fysiopatologi Läran om kroppsfunktionsskada orsakad av sjukdom
 • Gynekologi Läran om kvinnans köns hälsa och sjukdomar
 • Artrologi Läran om leder
 • Fysiologi Läran om levande organismer
 • Farmakologi Läran om läkemedel
 • Gastroenterologi Läran om magtarmkanalen och dess sjukdomar
 • Andrologi Läran om mannen som biologisk varelse (Mannens sjukdomar)
 • Mikrobiologi Läran om mikroorganismer
 • Teratologi Läran om missbildningar i fosterstadiet
 • Ergonomi Läran om människan i arbete
 • Anatomi Läran om människokroppen
 • Nefrologi Läran om njurens hälsa och sjukdomar
 • Rinologi Läran om näsan och bihålor, och dess sjukdomar
 • Morfologi Läran om organismens form och struktur
 • Helmintologi Läran om parasitiska maskar
 • Psykiatri Läran om psykisk hälsa och ohälsa
 • Reumatologi Läran om reumatiska sjukdomar
 • Röntgenologi Läran om röntgenstrålarnas medicinska användning
 • Ortopedi Läran om rörelseapparatens hälsa och sjukdomar
 • Venereologi Läran om sexuellt överförda sjukdomar
 • Estesiologi Läran om sinnesorganen
 • Patologi Läran om sjukdomar
 • Hematologi Läran om sjukdomar i blodet och de lymfatiska systemen
 • Odontologi Läran om sjukdomar och skador på tänder och omgivande vävnader
 • Epidemiologi Läran om sjukdomsförloppets demografi, eller epidemisk spridning
 • Etiologi Läran om sjukdomsorsaker
 • Histopatologi Läran om sjukliga förändringar i kroppens vävnader
 • Traumatologi Läran om skador vid yttre våld och trauma
 • Algologi Läran om smärtbehandling
 • Logopedi Läran om språk-, tal- och röststörningar
 • Laryngologi Läran om struphuvudet
 • Radiologi Läran om strålning
 • Onkologi Läran om tumörsjukdomar
 • Urologi Läran om urinvägarnas sjukdomar
 • Virologi Läran om virus sjukdomsalstrande förmåga
 • Geriatrik Läran om åldrandets sjukdomar
 • Oftalmologi Läran om ögat och dess sjukdomar
 • Otologi Läran om öron, näs och halssjukdomar
 • Kirurgi Manuella medicinska ingrepp
 • Biomedicinsk Analytiker Medhjälpare i ett labb/labbassistent
 • Psykoanalytiker Person som behandlar psykiska störningar
 • Arbetsterapeut Rehabiliterar och habiliterar individer som lider av funktionsnedsättningar i vardag, fritid och arbete
 • Kinetik Rörelsers påverkan på människokroppen
 • Farmaceut Samlingsnamn för apotekare/Receptarie/Specialist inom läkemedel
 • Fysioterapeut Sjukgymnast
 • Radiolog Specialist inom radiologi
 • Anestesiolog Specialist inom smärtstillande behandling/ Narkosläkare
 • Överläkare/Övertandläkare Specialistläkare i allmänmedicin inom en klinik
 • Optiker Specialist på synen, ögats normala och sjukliga förändringar, samt på att upptäcka, mäta och korrigera synfel
 • Radioterapi Strålbehandling
 • Radiofysik Strålbehandling och strålningsdiagnos på biologiska varelser
 • Okularist Tillverkar ögonproteser
 • Ortoptist Undersöker, diagnostiserar och behandlar syn- och samsynsproblem
 • Genetik Ärftlighetslära
 • caecum blindtarm
 • dyspnoea andnöd
 • pleura lungsäck
 • neurosis nervlidande, neuros
 • ileus tarmhinder
 • peritoneum bukhinna
 • deltoideus hör till den deltaformiga t.ex. muskeln (triangelformad muskel på överarmen)
 • anaemia blodbrist
 • haemorrhagia blödning
 • appendectomia borttagande av blindtarmsbihanget
 • tracheotomia snitt i luftstrupen
 • vesica blåsa
 • fractura benbrott
 • acetum ättika
 • acidum syra
 • cella kammare
 • cerebrum hjärna, storhjärna
 • cilia ögonlockshår (plural)
 • accomodatio avståndsinställning i ögat
 • occlusio tillslutning
 • saccus säck
 • occiput bakhuvud
 • sacci säckar
 • streptococcus kedjekock, -bacill
 • streptococci kedjekocker, -baciller
 • concha mussla
 • chronicus långvarig, bestående, kronisk
 • brachium arm
 • bronchitis luftrörsinflammation
 • chirurgia handarbete, hantverk, kirurgi
 • cheil läpp (grekiska)
 • cheir hand (grekiska)
 • chiasma kors
 • gutta droppe
 • glandula körtel
 • diagnosis framställande av sjukdomens art, diagnos
 • chirurgia handarbete, hantverk, kirurgi
 • genetik ärftlighetslära
 • kongenital medfödd
 • geriatrik läran om åldersjukdomar
 • malignus elakartad
 • benignus godartad
 • signum tecken
 • magnus stor
 • atrophia förtvining
 • pharynx svalg
 • oesophagus matstrupe
 • sceletum skelett
 • sclera senhinnan
 • meniscus broskskiva i knä
 • ascendens uppstigande
 • descendens nedstigande
 • fascia bindvävshinna i muskel
 • eschara sårskorpa
 • ischophonia stamning
 • ischuria urinstämma, urinstopp
 • ischias värk i höftnervens utbredningsområde
 • ischaemia lokal blodbrist
 • schizophrenia sinnessjukdom
 • asthma andnöd
 • thrombosis blodproppsbildning
 • thyreoidea sköldkörteln
 • ophtalmologia läran om ögat och dess sjukdomar
 • hypothalamus del av mellanhjärnan
 • ratio förnuft
 • sectio snitt
 • dissectio dissektion, ituskärande
 • dislocatio dislokation, lägesförskjutning
 • astigmatism abnorm brytning hos hornhinnan
 • ostium mynning
 • interstitium mellanrum
 • lingualis hör till tungan
 • aqua vatten
 • liquor hjärn-ryggmärgsvatten
 • inguen ljumsken
 • corpus kropp (latin)
 • digitus manus finger (latin)
 • cerebrum storhjärna
 • encephal hjärna
 • caput huvud (latin)
 • collum hals (latin)
 • humerus överarm
 • pectus bröst (latin)
 • thorax bröstkorg
 • mamma kvinnobröst
 • venter mage (latin)
 • abdomen buk (latin)
 • femur lårben
 • genu knä (latin)
 • crus underben
 • pes fot (latin)
 • digitus pedis tå (latin)
 • extremitas inferior nedre extremiteter
 • manus hand (latin)
 • brachium arm (latin)
 • extremitas superior övre extremiteter
 • lingua tunga (latin)
 • dens tand (latin)
 • labium läpp (latin)
 • os, oris mun (latin)
 • nasus näsa (latin)
 • auris öra (latin)
 • oculus öga (latin)
 • mamilla bröstvårta
 • umbilicus navel
 • vagina slida (latin)
 • penis penis
 • scrotum pung
 • frons panna
 • pilus hår
 • gnath käke (grekiska)
 • orchi testikel
 • derm hud (grekiska)
 • cyt cell (grekiska)
 • haem blod (grekiska)
 • oste ben, skelettben (grekiska)
 • chondr brosk (grekiska)
 • my muskel (grekiska)
 • neur nerv (grekiska)
 • pneum(on) lunga (grekiska)
 • hepat lever (grekiska)
 • appendix blindtarmsbihang
 • proct ändtarm (grekiska)
 • enter tunntarm (grekiska)
 • ileum nedre delen av tunntarmen
 • colo tjocktarm (grekiska)
 • gastr mage (grekiska)
 • ventriculus magsäck
 • diaphragm(at) mellangärde (grekiska)
 • kardi hjärta (grekiska)
 • trache luftstrupe (grekiska)
 • cholecyst gallblåsa (grekiska)
 • duodenum tolvfingertarm
 • nephr njure (grekiska)
 • hyster, metr livmoder (grekiska)
 • cyst urinblåsa (grekiska)
 • oophor äggstock (grekiska)
 • salping äggledare (grekiska)
 • pancreat bukspottkörtel (grekiska)
 • splen mjälte (grekiska)
 • esophag matstrupe (grekiska)
 • pharyng svalg (grekiska)
 • aorta kroppspulsåder
 • axilla armhåla
 • bucca kind
 • capsula hölje, skal
 • clavicula nyckelben
 • costa revben
 • coxa höft
 • cysta sjuklig blåsa
 • fibula vadben
 • fossa grop (långsträckt)
 • gingiva tandkött
 • glandula körtel
 • gutta droppe
 • mamma kvinnobröst, bröstkörtel
 • mandibula underkäke
 • maxilla överkäke
 • medulla märg
 • mucosa slemhinna
 • orbita ögonhåla
 • patella knäskål
 • pleura lungsäck
 • pupilla ljusöppning i ögats regnbågshinna
 • retina näthinna
 • scapula skulderblad
 • syndroma symtomkomplex
 • tonsilla halsmandel
 • ulna armbågsben
 • urethra urinrör (latin)
 • vagina slida (latin)
 • varicella vattkoppa
 • vena blodåder, ven
 • vertebra kota
 • vesica blåsa
 • vita liv
 • anaemia blodbrist
 • arteria pulsåder
 • fascia bindvävshinna för muskel
 • hemiplegia halvsidig förlamning
 • hernia bråck
 • ischaemia lokal blodbrist
 • pneumonia lunginflammation
 • tibia skenben
 • fissura spricka
 • fractura benbrott
 • incisura inskärning
 • mixtura blandning
 • ruptura bristning
 • söm sutura
 • acne hudutslag (finnar)
 • diastole hjärtats utvidgning
 • systole hjärtats sammandragning
 • diabetes sockersjuka, diabetes
 • ascites bukvattusot
 • cancer kräfta
 • alveolus lungblåsa
 • annus år
 • anus ändtarmsöppning
 • bacillus sjukdomsalstrande mikroorganism, bacill
 • bronchus luftrör
 • bulbus ögonglob
 • carpus handlov
 • cubitus armbåge (latin)
 • digitus finger/tå (latin)
 • discus skiva
 • icterus gulsot
 • medicus läkare
 • metacarpus mellanhand
 • morbus sjukdom
 • musculus muskel (latin)
 • numerus antal
 • oesophagus matstrupe
 • pylorus nedre magmun
 • radius stråle
 • sulcus fåra
 • tetanus stelkramp
 • thalamus kärnsystem i hjärnan
 • thrombus blodpropp
 • uterus livmoder
 • ventriculus kammare, magsäck
 • Anastomos förbindelse mellan två kanaler
 • dislokation felläge, urledvridning
 • synovia ledvätska
 • lumbago ryggskott
 • cartilago brosk (latin)
 • nutrition näringstillförsel
 • striktur tillsnörning
 • destruktion förstörning
 • decubitus liggsår, trycksår
 • infiltration inlagring av främmande substans
 • pruritus klåda
 • hiatus gap, glipa
 • sutur söm
 • dilatation utvidgning
 • Ulcus inre sår
 • trauma yttre skada, våldsverkan
 • hemostas blodstockning
 • lesion skada, sjuklig förändring
 • kontusion krosskada
 • luxation stukning, urledvridning
 • hernia bråck
 • ruptur bristning
 • hematemes blodkräkning
 • melena blod i avföringen
 • incision kirurgiskt snitt, insnitt
 • excision ut- eller bortskärning
 • resektion Kirurgiskt borttagande av organdel, avskärande
 • exstirpation fullständigt borttagande av organ eller kroppsdel
 • punktion instick i organ/hålighet för uttömning av vätska
 • ablatio borttagande, avlägsnande
 • abrasio skrapning
 • extraktion utdragning
 • ligatur tillknytning
 • dilatation utvidgning
 • reposition återförande i rätt läge
 • biopsi vävnadsprov från organ eller vävnad
 • exploration undersökning av det inre
 • perforation genomträngning
 • provexcision (px) kirurgiskt utskärande av vävnadsprov för undersökning i mikroskop
 • pod fot (grekiska)
 • dactyl tå (grekiska)
 • som, somat kropp (grekiska)
 • dactyl finger (grekiska)
 • olecranon armbåge (grekiska)
 • mast bröst (grekiska)
 • cephal huvud (grekiska)
 • trachel hals (grekiska)
 • lapar buk (grekiska)
 • gon knä (grekiska)
 • brachi arm (grekiska)
 • gloss tunga (grekiska)
 • odont tand (grekiska)
 • stomat mun (grekiska)
 • rhin näsa (grekiska)
 • ot öra (grekiska)
 • ophtalm öga (grekiska)
 • kolp slida (grekiska)
 • cutis hud (latin)
 • cella cell (latin)
 • sanguis blod (latin)
 • os, ossis ben, skelettben (latin)
 • cartilago brosk (latin)
 • musculus muskel (latin)
 • nervus nerv (latin)
 • pulmo lunga (latin)
 • hepar lever (latin)
 • rectum ändtarm (latin)
 • intestinum tenue tunntarm (latin)
 • intestinum crassum, colon tjocktarm (latin)
 • diaphragma mellangärde (latin)
 • cor hjärta (latin)
 • trachea luftstrupe (latin)
 • vesica fellea gallblåsa (latin)
 • ren njure (latin)
 • uterus livmoder (latin)
 • vesica urinaria urinblåsa (latin)
 • ovarium äggstock (latin)
 • tuba uterina, salpinx äggledare (latin)
 • pancreas buspottkörtel (latin)
 • oesophagus matstrupe (latin)
 • lien mjälte (latin)
 • pharynx svalg (latin)
 • pollex tumme
 • kind bucca
 • sinister vänster
 • dexter höger
 • fractura fraktur, benbrott
 • fistula onormal kanal
 • hemipleghia halvsidig förlamning
 • vitium defekt
 • malicia uppmjukning
 • farmacon läkemedel
 • morbus sjukdom
 • embolus, thombus propp
 • mentum haka
 • tarsus ögonlocksbrosk
 • cauda svans
 • vita liv
 • numerus antal
 • sputum upphostning
 • myocardium hjärtmuskel
 • pneumenia lunginflammation

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/stora-glosprovet-1-0.8588098.html

Dela