Stilfigurer

Övningen är skapad 2021-09-14 av Isabellaogren. Antal frågor: 16.
Välj frågor (16)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Anafor En upprepning av samma ord i början av flera satser.
 • Antites Svartvitt - det är en jämförelse. Det handlar oftast om två sidor som står mot varandra, medvetet tar man bort alla nyanser där emellan.
 • Apostrofering Att tilltala ting som om de levde, eller tilltala en tänkt närvarande person.
 • Allegori Ett konsekvent genomfört utbyte av ett egentligt budskap mot en metafor.
 • Alitteration Upprepning av ett ljud; man kopplar samman ord utefter ljudliknelse.
 • Allusion Anspelar på något allmänt känt.
 • Litotes En medveten och demonstrativ underdrift i uttryckssättet.
 • Liknelse Liknelsen är ett bildspråk där ett begrepp klargörs med ett annat.
 • Hyperbol Överdriver något för retorisk effekt. EX: Jag dör av skratt.
 • Eufemism En förskönande eller förmildrande omskrivning - en vändning.
 • Epifor Upprepning av samma ord i slutet av flera satser
 • Besjälning Ge naturen eller konkreta ting mänskliga drag.
 • Synekdoke Beskriver det stora men med det lilla.
 • Stegring Används för att understryka vikten av någonting genom att upprepa sig och hela tiden lägga mer och mer styrka i uttrycket.
 • Retorisk fråga En fråga som man inte räknar med att få ett svar på
 • Metafor Bildligt uttryckssätt.

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/stilfigurer.10564969.html

Dela