starka verb

Övningen är skapad 2017-07-05 av sfikramfors. Antal frågor: 31.
Välj frågor (31)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • bjuda bjuder, bjöd, bjudit
 • bli blir, blev, blivit
 • brinna brinner, brann, brunnit
 • dricka dricker, drack, druckit
 • dör, dog, dött
 • falla faller, föll, fallit
 • finna finner, fann, funnit
 • får, fick, fått
 • ge ger, gav, gett
 • går, gick, gått
 • göra gör, gjorde, gjort
 • ha har, hade, haft
 • komma kommer, kom, kommit
 • kunna kan, kunde, kunnat
 • ligga ligger, låg, legat
 • lägga lägger, la, lagt
 • se ser, såg, sett
 • sjunga sjunger, sjöng, sjungit
 • skriva skriver, skrev, skrivit
 • sova sover, sov, sovit
 • springa springer, sprang, sprungit
 • stå står, stod, stått
 • säga säger, sa, sagt
 • sälja säljer, sålde, sålt
 • ta tar, tog, tagit
 • vara är, var, varit
 • veta vet, visste, vetat
 • vilja vill, ville, velat
 • vinna vinner, vann, vunnit
 • välja väljer, valde, valt
 • äta äter, åt, ätit

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/starka-verb.7358411.html

Dela