Starka verb (oregelbundna) i presens

Övningen är skapad 2019-02-11 av ewalar. Antal frågor: 50.
Välj frågor (50)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • ich sehe jag ser
 • ich nehme jag tar
 • ich laufe jag springer
 • ich fahre jag åker
 • du fährst du åker
 • du isst du äter
 • du läufst du springer
 • du fährst du åker
 • du nimmst du tar
 • du sprichst du pratar
 • du siehst du ser
 • du schläfst du sover
 • du liest du läser
 • du triffst du träffar
 • du gibst du ger
 • man trifft man träffar
 • man spricht man talar
 • man liest man läser
 • er fährt han åker
 • sie läuft hon springer
 • Joanna isst Joanna äter
 • Jannika gibt Jannika ger
 • der Hund nimmt hunden tar
 • wir lesen vi läser
 • wir sehen vi ser
 • wir nehmen vi tar
 • wir essen vi äter
 • wir laufen vi springer
 • ihr lauft ni springer
 • ihr nehmt ni tar
 • ihr sprecht ni talar
 • ihr seht ni ser
 • ihr lest ni läser
 • ihr trefft ni träffar
 • sie laufen de springer
 • sie fahren de åker
 • die Kinder essen barnen äter
 • die Eltern treffen föräldrarna träffar
 • die Eltern geben föräldrarna ger
 • die Kinder lesen barnen läser
 • sie fahren de åker
 • Herr S, fahren Sie Herr S, åker Ni
 • Herr S, lesen Sie Herr S, läser Ni
 • Frau S, sprechen Sie Frau S, talar Ni
 • Frau S, geben Sie Frau S, ger Ni
 • Herr S, laufen Sie Herr S, springer Ni
 • Frau S, träffar Ni Frau S, träffar Ni
 • Frau S, schlafen Sie Frau S, sover Ni
 • Frau S, schlafen Sie Frau S, sover Ni
 • Herr S, sehen Sie Herr S, ser Ni

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/starka-verb-oregelbundna-i-presens.8890483.html

Dela