Starka verb (bas)

Övningen är skapad 2019-03-26 av tindrafundin. Antal frågor: 25.
Välj frågor (25)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • börja beginnen, begann, hat begonnen
 • bekommen, bekam, hat bekommen
 • stanna bleiben, blieb, ist geblieben
 • äta essen, ass, hat gegessen
 • åka fahren, fuhr, ist gefahren
 • falla fallen, fiel, ist gefallen
 • ge geben, gab, hat gegeben
 • gehen, ging, ist gegangen
 • hjälp helfen, half, hat geholfen
 • komma kommen, kam, ist gekommen
 • springa laufen, lief, ist gelaufen
 • läsa lesen, las, hat gelesen
 • sova schlafen, schlief, hat geschlafen
 • skirva schreiben, schrieb, hat geschreiben
 • se sehen, sah, hat gesehen
 • vara sein, war, ist gewesen
 • sitta sitzen, sass, hat gesessen
 • tala sprechen, sprach, hat gesprochen
 • stå stehen, stand, hat gestanden
 • sterben, starb, ist gestorben
 • träffa treffen, traf, hat getroffen
 • dricka trinken, trank, hat getrunken
 • göra tun, tat, hat getan
 • glömma vergessen, vergass, hat vergessen
 • bli werden, wurde, ist geworden

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/starka-verb-bas.8937189.html

Dela