Stark eller svag bas och syra

Övningen är skapad 2017-05-01 av adaedo. Antal frågor: 12.
Välj frågor (12)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • saltsyra, HCl stark syra
 • salpetersyra, HNO₃ stark syra
 • svavelsyra, H₂SO₄ stark syra
 • fosforsyra, H₃PO₄ stark syra
 • ättiksyra, HAc svag syra
 • myrsyra, HCOOH svag syra
 • kolsyra, H₂CO₃ svag syra
 • salter av hydroxider (OH⁻) stark bas
 • natriumhydroxid, NaOH stark bas
 • kaliumhydroxid, KOH stark bas
 • ammoniak, NH₃ svag bas
 • föreningar som reagerar med vatten och bildar hydroxidjoner svag bas

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/stark-eller-svag-bas-och-syra.7301727.html

Dela