spelling practice

Övningen är skapad 2017-11-13 av tillifranz. Antal frågor: 79.
Välj frågor (79)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • anlända vid arrive at/in
 • till sist at last
 • minst at least
 • vara be
 • därför att because
 • tro beleive
 • broms brake
 • ta sönder break
 • storbritannien britain
 • brittisk british
 • företag business
 • köpa buy
 • av by
 • välja choose
 • land country
 • grevskap county
 • död dead
 • dör die
 • försvinna disappear
 • bortse ifrån except
 • förvänta expect
 • rättvis fair
 • biljettpris fare
 • fyrtio forty
 • fyra four
 • frankrike france
 • fransk french
 • fredag friday
 • gud god
 • bra good
 • hände happened
 • hål hole
 • intresserad av interested in
 • det är it's
 • dess its
 • januari january
 • lägga lay
 • learn lära
 • lögn lie
 • se efter look after
 • leta efter look for
 • lösa loose
 • förlora lose
 • mest most
 • mycket much
 • mord murder
 • mördare murderer
 • måste must
 • nödvändigt necessary
 • fred peace
 • bit/del piece
 • tyst quiet
 • ganska quite
 • receive
 • lyckas succeed
 • överraskning surprise
 • lära teach
 • än than
 • deras their
 • när then/when
 • där there
 • där är there are
 • dessa these
 • de där those
 • genom through
 • kasta throw
 • till to
 • med too
 • två two
 • två år sedan two years ago
 • midja waist
 • avfall waste
 • var where/were
 • vem which/who
 • he whole
 • häxa witch
 • med with
 • kvinna woman
 • kvinnor women

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/spelling-practice.7784066.html

Dela