SPECIALITETER DEL 3 (Yrken)

Övningen är skapad 2018-10-19 av JessicasaurusRex. Antal frågor: 31.
Välj frågor (31)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Psykiater Läkare som är specialiserad på psykiska sjukdomar, tillstånd och störningar
 • Farmaceut Samlingsnamn för apotekare/Receptarie/Specialist inom läkemedel
 • Psykolog Arbetar med människors psykiska hälsa & ohälsa
 • Dietist Arbetar med nutritionsbehandlingar av sjukdomar/kostrådgivare
 • Psykoterapeut Bedriver olika typer av samtalsterapi/Samtalsterapeut
 • Psykoanalytiker Person som behandlar psykiska störningar
 • Audionom Arbetar med människor som har besvär med sin hörsel/Hörselassistent
 • Biomedicinsk Analytiker Medhjälpare i ett labb/labbassistent
 • Receptarie Handlägger recept på ex. apotek
 • Obducent Läkare som utför obduktioner (Obduktion = kroppar öppnas och undersöks)/Nån som gör likundersökningar
 • Foniater Läkarspecialist med inriktning på röst-, tal- och språkstörningar samt sväljstörningar
 • Fysioterapeut Sjukgymnast
 • Anestesiolog Specialist inom smärtstillande behandling/ Narkosläkare
 • Radiolog Specialist inom radiologi (Läran om medicinsk strålning och medicinsk behandling)
 • Ortoptist Undersöker, diagnostiserar och behandlar syn- och samsynsproblem
 • Optiker Specialist på synen, ögats normala och sjukliga förändringar, samt på att upptäcka, mäta och korrigera synfel
 • Ortoped Diagnostiserar och behandlar sjukdomar inom rörelseorganen (skelett, muskler, mjukdelar och leder)
 • Obstetriker Läkare som arbetar med graviditet och förlossningar/Förlossningsläkare
 • Logoped Arbetar med att behandla språkstörningar
 • Urolog En läkare med specialistkunskap om urinvägarna
 • Gynekolog En läkare med specialistkunskap om kvinnans könsorgan
 • Oftalmolog En läkare med specialistkunskap om ögonsjukdomar
 • Arbetsterapeut Rehabiliterar och habiliterar individer som lider av funktionsnedsättningar i vardag, fritid och arbete
 • Okularist Tillverkar ögonproteser
 • Kurator Arbetar med psykosocialt arbete inom skola och sjukvård
 • Tandhygienist Jobbar med förebyggande tandvård och rådgivning
 • Underläkare Läkare utan specialkompetens / Ingen AT eller ST
 • AT-läkare Läkare på allmäntjänst, som har möjlighet att söka läkarlegitimation efter tjänstgöring
 • ST-läkare Läkare på en specialtjänst, som har möjlighet att söka specialistlegitimation efter tjänstgöring.
 • Distriktsläkare Läkare inom allmänmedicin, på vårdcentral (inom primärvård)
 • Överläkare/Övertandläkare Specialistläkare i allmänmedicin inom en klinik

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/specialiteter-del-3-yrken.8602820.html

Dela